Follow us on Facebook
logo


DAYENS // Novosti

Dayens na Hi-Files Show 2018


Po�tovani ljubitelji dobre muzike i zvuka dođite na Hi-Files Show 2018 da se dru�imo i zajedno u�ivamo!
Imaćete priliku da poslu�ate na�e najnovije proizvode. Sa nestrpljenjem vas očekujemo.

Novembar 2018
Dayens na Hi-Files 2018

Dayens Grande Mini Review on YouTube!

Jos jedan izuzetan video review, ovog puta su testirane kutije Grande Mini


Test mozete pogledati na YouTube-u kao i bonus video.

February 2016

Menuetto izabran u Top 5 od strane Zero Fidelity!


Veliko nam je zadovoljstvo da podelimo prvu vest u 2016. Menuetto je izabran kao jedan od Top 5 Izbora u 2015 od YouTube HiFi portala Zero Fidelity!

Januar 2016
MenuettoTop5

Dayens u Velikoj Britaniji

Jos jedna dobra vest. Britanska firma LW Audio je ocenila nase proizvode kao izuzetne i sa zadovoljstvom ih je uvrstila u svoj program.

Decembar 2015

Dayens u Holandiji

Sa zadovoljstvom najavljujemo novog distributera. Saradnja je, na obostrano zadovoljstvo, zapoceta izuzetnim impresijama nasim uredjajima. Kontakt podatke mo�ete prona?i na na�oj listi distributera.
Decembar 2015

Poljski test Ecstasy III

Stereo i Kolorowo - Underground je objavio test na�eg integrisanog poja?ava?a Ecstasy III.
Citira?emo deo zaklju?ka: "U pitanju je jedan od najboljih poja?ava?a koje sam susreo u cenovnoj klasi od oko 2400� (10000PLN). Preporu?ujem da obavezno poslu�ate isti!".

Oktobar 2015
Ecstasy III review

Dayens u Rumuniji

Sa zadovoljstvom najavljujemo novu saradnju sa komijskom firmom AudioStereo. Kontakt podatke i link ka odli?noj prezentaciji na�ih proizvoda mo�ete prona?i na na�oj listi distributera.
Jul 2015

Dayens Ampino, upgraded Ampino, and Menuetto Review on YouTube!

Prvi video review Dayens proizvoda:
Dayens Ampino, upgraded Ampino, and Menuetto Review!

Izuzetno nam je zadovoljstvo da vas obavestimo o prvom video (YouTube) testu-u na�ih proizvoda! Test je vredan gledanja i ukoliko vam se dopadne mo�ete ga "lajkovati" i podeliti sa prijateljima.

Jun 2015

Menuetto i Grande Mini test - The Stereo Times, USA


Ameri?ki ?asopis The Stereo Times objavio je izuzetan test na�ih ure?aja. Jo� jedna potvrda odli?nog kvaliteta i zvuka na�ih proizvoda.

Prijatno ?itanje:
Dayens Menuetto Integrated and Grande Mini Loudspeakers.


Januar 2015
Menuetto

Ampino korisni?ki test (USA)

"THANK YOU SO MUCH FOR MAKING A PRODUCT AT SUCH AN AFFORDABLE PRICE. I THOUGHT I WOULD HAVE TO SPEND 2K TO 3K in order to get this sound. Dan".

Ampino user review by Mr. Dan Hernadez, USA

2014

Ampino amplifier hifitest.de

Test Ampino poja?ava?a snage na hifitest.de!

Sada mo�ete u�ivati ?itaju?i test na�eg najmanjeg poja?ava?a snage Ampino na nema?kom portalu hifitest.de Dayens Ampino - performance athlete (online prevod).
Citati iz testa: "Ampino svira i sa ne�to vi�e snage nego �to je unutra. U to se ne mo�e poverovati, dok se ne poslu�a. U toku ovog testa u svakom slu?aju nisam imao problema da priklju?im pristojne podnostoje?e kutije. I tada je malom snaga�u uspevalo da proizvodi mo?ne, pune tonove.�
Reprodukcija je tonski savr�ena, rezolucija, stabilnost pozornice i uop�te ilustracija muzi?kih figura u prostoru je vi�e nego impresivna. �ta dodati? U ovoj cenovnoj klasi je najbolji ure?aj na koji sam nai�ao do sada."

April 2014

Menuetto kru�ni test na norve�kom forumu hifiSentralen

Zahvaljuju?i na�em distributeru, korisnici foruma su imali priliku da poslu�aju na� integrisani poja?ava? u svom sistemu. Utisci su veoma pozitivni, �to mo�ete pro?itati ovde: (online prevod).

April 2014
Menuetto

Dayens Ecstasy IVse preamp at Ploish AudioShow 2013

Tizo i Grande Mini testirani od strane Stereo i Kolorowo - Underground!

Pomo?u online prevodioca mo�ete pro?itati izuzetan poljski test zvu?nih kutija Tizo i Grande Mini.

Mart 2014

Stereo poja?ava? snage Ampino testiran u nema?kom ?asopisu EinsNull

Na� poja?ava? snage Ampino dobio je veoma pozitivne kritike od nema?kog ?asopisa i pohvalu za izuzetan odnos cena/kvalitet.

2014
Dayens at Hi-Files Show 2013

Dayens Ecstasy IVse preamp at Ploish AudioShow 2013

Dayens na AudioShow-u 2013 u Poljskoj

Sa izuzetnim zadovoljstvom vas obave�tavamo da je Dayens Ecstasy IVse pretpoja?ava? bio deo jednog od najboljih audio sistema na AudioShow-u 2013 u Var�avi! Na� poljski distributer, firma GFmod Audio Research dobila je pohvale od strane kriti?ara i posetilaca za izuzetan zvuk. Drago nam je da je na� proizvod doprineo tome. Vi�e o tome mo�ete prona?i na na�oj Facebook strani.

Novembar 2013

Dayens na Elitexpo 2013 u �paniji

Zahvaljuju?i na�em �panskom distributeru, firmi BelAudio, na�i ure?aji su demonstrirani sa veoma pozitivnim reakcijama na Elitexpo audio sajmu u Madridu. Fotografije mo�ete prona?i na na�oj Facebook strani.

18-20. oktobar 2013
Dayens at Elitexpo 2013

Dayens na desetom Hi-Files Show-u

Po�tovani ljubitelji dobre muzike i zvuka,

Sa zadovoljstvom vas obave�tavamo da ?emo na predstoje?em, jubilarnom, Hi-Files Showu predstaviti na�e najnovije zvu?ne kutije Grande Mini i najnoviji integrisani poja?ava? Ecstasy III.

Grande Mini su najmanje dvosistemske zvu?ne kutije iz na�e Grande serije. Poseduju sve prepoznatljive odlike ve?ih modela iz iste serije samo u malom pakovanju te svoj maksimum pru�aju u prostorijama od 15 do 25m�. Idealan su par sa na�im najboljim integrisanim poja?ava?em do sada, Ecstasy III. Odli?no se sla�u i sa Menuettom.
Bi?e predstavljeni i na�i najnoviji interkonekcijski i zvu?ni?ki kablovi In ViVo II.

Posetite nas 9. i 10. novembra od 12 do 19 sati u sobi 209, na drugom spratu hotela Holiday Inn na Novom Beogradu. Rado ?emo se dru�iti uz dobru muziku.

4. novembar 2013

Stereo i Kolorowo Underground test Ampina iz 2012

Prijatelj nam je skrenuo pa�nju na poljski test Ampina za koji nismo znali. S'obzirom da je u pitanju novost za nas re�ili smo da je podelimo sa vama. Test mo�ete prona?i ovde. Ukoliko �elite da ga pro?itate mo�ete ga prevesti pomo?u online prevodioca.

April 2013

Menuetto testiran u Hi-Filesu

Popularni doma?i ?asopis Hi-Files objavio je test nove, unapre?ene, verzije na�eg integrisanog poja?ava?a Menuetto. Kako bismo vam preneli deo impresija citira?emo slede?e:
"Menuetto su pravili ljudi koji su i sami zaljubljenici u kvalitetan zvuk i dobru muziku, �to se jasno ?uje u svakom tonu."
Ceo test mo�ete pro?itati u 52. broju ?asopisa.
5. mart 2013

Ampino Monoblokovi testirani u Positive Feedback-u!

Sa zadovoljstvom vas obave�tavamo o testu Ampino mono poja?ava?a.

Novembar 2012

Test Ampino stereo poja?ava?a

Sa zadovoljstvom vas obave�tavamo o testu stereo poja?ava?a Ampino u ameri?kom ?asopisu the Stereo Times.

Oktobar 2012

Tizo Plus test

Poznati online ?asopis Positive-Feedback je objavio odlican test na�ih zvu?nih kutija Tizo Plus, sigurni smo da ?ete u�ivati ?itaju?i.

Oktobar 2012

Ampino u poljskom casopisu Audiostereo

Sa zadovoljstvom vas obave�tavamo o testu Ampina u poljskom ?asopisu audiostereo.

Septembar 2012

Ecstasy IVse test

Poja?ava? snage Ecstasy IVse testiran je u ?asopisu Positive-Feedback.
Sa velikim zadovoljstvom i ponosom citiramo poslednju re?enicu:
"I am sure Nikola Tesla would be extremely proud of how his countrymen have used his electrical explorations to create an object capable of providing so much delight and beauty."
Sigurni smo da ?ete u�ivati ?itaju?i ceo test.

Jul 2012

"Best Value Under $1,000" nagrada za Ampino!

Sa velikim zadovoljstvom i ponosom vas obavestavamo da je Ampino dobio nagradu "Best Value Under $1,000" casopisa Steromojo.

Jun 2012

Ampino testiran u Poljskoj

Sa zadovoljstvom vas obave�tavamo o testu na�eg najmanjeg integrisanog poja?ava?a u poljskom ?asopisu High Fidelity.

2012

Poslu�ajte na�e ure?aje u Va�em prostoru!

Tokom 2007. godine postavili smo nov standard u poslovanju u Srbiji.
Nasa �elja je da maskimalno iza?emo u susret svakom ljubitelju dobrog zvuka time �to mo�e da dobije bilo koji od na�ih uredaja na probno ku?no slu�anje u trajanju od 7 do 10 dana.

Za detalje i uslove molimo vas da nas kontaktirate putem telefona i e-maila.

ArhivaO nama | Poja?ava?i | Zvu?ne kutije | Kablovi | Samogradnja | Zastupni�tva | Ozvu?enja | Novosti | Arhiva | Kontakt


� Dayens 1998 - 2018 | Sva prava zadr�ana